Geschiedenis

Morgenster na donk’re nacht...
In het geloofsleven van de Hernhutters nemen liederen een belangrijke plaats in. Een van de verhalen die gaan over het ontstaan van de Hernhutter sterren hangt samen met het lied Morgenster na donk’re nacht. Dit lied van de katholieke dichter Johann Scheffler (Angelus Silesius) is in 1727 door Von Zinzendorf uitgegeven. Halverwege de achttiende eeuw werd dit lied in de adventstijd in de Broedergemeenten gezongen.

Wiskundeles en godsdienstonderwijs...
Het zendingswerk bracht Hernhutterfamilies voor vaak vele jaren naar verre landen. Kinderen van de zendelingen werden voor hun opleiding naar Europa gestuurd. Daar werden zij opgevangen in een van de internaten van de Broedergemeente. Hier kregen zij een opleiding die hen voorbereidde op het werk in kerk en wereld. Uit het praktisch samengaan van godsdienstonderwijs en wiskunde ontstond in 1821 de eerste ster ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis in het internaat in Niesky.

« vorige          volgende »