Geschiedenis

Over het ontstaan van de hernhutter ster doen verschillende verhalen de ronde. Alle zijn zij nauw verbonden met de leefwijze en geloofsopvatting van de Broedergemeente.

Herrnhut
Niet ver van de grens met Tsjechië en Polen ligt in het oosten van Duitsland Herrnhut. Deze plaats is ontstaan op het landgoed de graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) toen hij in 1722 protestantse vluchtelingen van de oude Unitas Fratrum uit het katholieke Moravië asiel aanbood. ‘Onder de hoede van de Heer’ begonnen deze gelovigen hier en nieuw leven. Onder leiding van Von Zinzendorf groeide Herrnhut in korte tijd uit tot een bloeiende oecumenische gemeenschap die zich de ‘Hernieuwde Unitas Fratrum of Evangelische Broeder-
gemeente
noemde.

De Hernhutters voelden zich gedreven om het christendom over de wereld uit te dragen. In de achttiende eeuw zijn hernhutter zendelingen actief onder de Eskimo’s in Groenland, de indianen in Noord- en Zuid Amerika, de negerslaven in het Caribische gebied en de khoi-khoi in Zuid Afrika. Sinds de negentiende eeuw bestaan op alle continenten Broedergemeenten.

volgende »